DROG- OCH MISSBRUKSPOLICY


Vi på Fysiken främjar en träningsmiljö som är resultatgivande med hälsa och hållbarhet i fokus. Vi står för säker och ren träning där fysisk aktivitet, sund kost och återhämtning är nycklarna till utveckling.

Fysiken jobbar både förebyggande men också om situation kräver akut för att våra medlemmar skall känna tryggheten i att träna i en dopning- och missbruksfri miljö. Med samarbete i den nationella organisationen 100% Ren Hårdträning stöttar Fysiken sig på en stabil grund med starka värderingar och handlingsplan. Finns det skäl att misstänka att icke godkända preparat brukas kommer Fysiken delge detta via poliskontakt och misstänkt individ riskerar avstängning om bevisning håller.