Kameraövervakning

Underlag för beslut 

Nedan följer underlag för beslut angående kameraövervakning för följande anläggningar:
Fysiken Gibraltargatan
Fysiken Kaserntorget

Intresseavvägning

Fysiken Friskvård i Göteborg AB tar ställning för kameraövervakning på ovan nämna anläggningar vid specifikt angivna platser, se nedan. Till grund för detta beslut ligger främst att minska risken för inbrott och skadegörelse på anläggningen samt stöld av Fysikens egendom. Det är också som ett led i att skydda våra betalande medlemmar mot stöld av personlig egendom och så att icke behöriga kommer in på anläggningarna generellt men främst omklädningsrummen och skåp där värdesaker förvaras. Fysiken månar om och värdesätter möjligheten att öka den personliga säkerheten så enbart medlemmar vistas i våra lokaler under tider som anläggningarna inte är bemannade med personal.

Kameraövervakning sätts upp enligt följande:

Fysiken Gibraltargatan: En kamera riktad mot nattentré/sluss samt en kamera i korridor riktad mot dörrarna mot herrarnas samt damernas omklädningsrum.

Fysiken Kaserntorget: En kamera vid dörren på 7:e våning från trappan in till korridor samt en kamera i korridor i riktning mot dörrarna till herrarnas samt damernas omklädningsrum.

Filmerna kommer sparas max 30 dagar i Fysikens förvar. Bilderna kommer lagras så enbart enskilda individer på företaget kan hantera dessa. Fysikens ledningsgrupp samt ansvarig på IT avdelning kommer ha tillgång till bilderna i följande syfte: Identifiera individer som missköter Fysikens trivselregler med utgångspunkt för stöld, förstörelse, giltig entré baserat på medlemskap samt personlig säkerhet.

Kamerorna kommer vara aktiva och spela in under de timmar som respektive anläggning har öppet/tillträde till anläggningarna.  

Om brott misstänks föreligga kan polisen ha tillgång till det inspelade materialet mot begäran.

Information angående Fysikens kameraövervakning ges till Fysikens medlemmar genom dessa kanaler.

  • Hemsida
  • Skyltning där kameraövervakning sker.

Medlemmar kommer ombes kontakta Fysiken med frågor gällande kameraövervakning på gdpr@fysiken.nu

Om en medlem önskar se det inspelade materialet i samband med att Fysiken ställer denna privatperson till svaras för att bryta företagets trivselregler och orsaka skada eller ökade kostnad för Fysiken, kan detta ske som bevisning alternativt friande för anklagelserna. Dock skyddas alltid övriga personer, enligt lag, som kan komma att synas på inspelningen i samband med den uppdagade överträdelsen av företagets regler.

Dela på Facebook