Fysioterapi

Välkommen till fysioterapi på Fysiken - På Fysiken träffar du Elitrehabs legitimerade fysioterapeuter med kompetens inom idrottsmedicin och träning, du hittar Elitrehab på både Fysiken Gibraltargatan och Fysiken Kaserntorget. 

Om Elitrehab

Hos Elitrehab träffar du fysioterapeuter som är specialiserade på idrottsmedicin, ortopediska skador och träning. 

Vi arbetar med skadeförebyggande och prestationshöjande rehabilitering, träning och utbildning. Genom rörelseanalys och funktionsbedömning ser vi om det finns en bristande länk som gör att du drabbats av upprepade skador eller hålls tillbaka av smärta i din träning. Vi jobbar i rehabiliteringen med att hela tiden stegra träningen i takt med att du gör framsteg och har som målsättning att öka din prestationsförmåga under rehabiliteringsperioden.

Med ElitRehab kan du utöver rehabiliteringen träna i grupp och ta del av intressanta utbildningar och event. Du är välkommen som idrottare eller motionär oavsett ålder eller nivå på träningen. Vårt mål är att du skall kunna röra dig på ett bättre sätt, med en bättre idrottsspecifik teknik och med färre skador.

Läs mer om oss på www.elitrehab.com

Pris

Behandlingarna utförs under samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen, vilket innebär att högkostnadskort och frikort gäller. 
Pris per behandling enligt avtal med Västra Götalandsregionen är 200 kr.


Tidbokning 

Fysiken Gibraltargatan 031-10 69 30
Fysiken Kaserntorget 031-10 69 50

Vi hjälper dig att boka din tid i receptionen. För specifika frågor ang fysioterapi vänder du dig till ElitRehab på Info@elitrehab.com.

Dela på Facebook