Cookie & sekretesspolicy

COOKIES


Information om cookies på fysiken.nu

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dem. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Vad är en cookie OCH VAD LAGRAS I COOKIEN?

En cookie (på svenska "kaka") är en liten textfil som innehåller information och som lagras på din dator. Informationen som vi får ta del av är i huvudsak uppgifter för att identifiera en session, så kallad sessions ID.

Varför använder Fysiken cookies?

På fysiken.nu används cookies för att mäta trafiken och för att ge oss möjlighet att förbättra våra webbplatser. Vi använder också cookies för att via Google Analytics och Facebook samla statistik och användarinformation som del i vårt arbete att förbättra våra digitala tjänster. 

Hantera dina cookies 

Du kan alltid välja att inte acceptera cookies i din webbläsare. Gå till respektive webbsideleverantörs webbplats för instruktioner om hur man stänger av detta i den webbläsare du använder. Det kan dock innebära att vissa funktioner på fysiken.nu inte kommer att fungera som de är tänkta att fungera.

Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens (PTS) webbplats


SEKRETESSPOLICY

Denna information upplyser dig om hur vi behandlar medlemmars integritet och användning av våra produkter och tjänster.

Fysiken Friskvård i Göteborg AB (hädanefter Fysiken) förbehåller sig rätten att ändra denna policy genom att uppdatera denna sida. Vid större förändringar kommer vi att informera dig som medlem om dessa.

Denna policy är effektiv från den 2 januari, 2019.

Personuppgiftsansvarig & kontakt:
Fysiken Friskvård i Göteborg AB
Kungsgatan 11
411 19 Göteborg 
gdpr@fysiken.nu

Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter eller har andra funderingar kring personuppgifter kan du kontakta din nationella dataskyddsmyndighet.

Avsikten med denna sekretesspolicy är att informera om;

 • Den här informationen samlar vi in om dig
 • Så här delar vi dina uppgifter med tredje part
 • Varför vi lagrar och behandlar dina personuppgifter
 • Dina rättigheter som medlem

Den här informationen samlar vi in om dig

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som medlem, kommunicera, ge god service, upprätthålla säkerhet och förbättra upplevelsen behöver vi samla in vissa personuppgifter och användningsdata.

Särskiljande information: Namn, födelsedatum, personnummer, kön, foto 

Kontaktinformation: Postadress, telefonnummer, e-postadress 

Betalningsinformation: Kreditkortsnummer/kontonummer, transaktioner 

Historisk information: Inpassering, gruppträningshistorik, meddelanden, undersökningar, loggar

När du använder våra digitala applikationer samlar vi in information via cookies för att göra användarupplevelsen bättre för dig. Läs mer om det i vår cookie-policy.

Så här lagrar vi dina personuppgifter

All behandling av personuppgifter vi gör sker inom EU/EES-området.

Dina personuppgifter lagras i upp till 12 månader efter att ditt medlemskap upphört alternativt 12 månader efter att du genomfört din sista betalning (vid kvarvarande skuld efter upphört medlemskap).

Undantag görs ifall en medlem blivit avstängd i enlighet med § 4 i våra medlemsvillkor. Då sparas personuppgifter för att kunna identifiera den avstängde i ett system med begränsad åtkomst för Fysikens personal. Personuppgifterna sparas fram tills avstängning upphör.

Så här delar vi dina uppgifter med tredje part

Vi tar hjälp av andra för att tillhandahålla våra tjänster såsom underleverantörer för medlemsundersökningar, betalningar, datalagring, kommunikation, IT-underhåll och IT-utveckling. De har åtkomst till din information på ett sätt som är rimligen nödvändigt för att de ska kunna utföra dessa uppgifter åt oss, och de är förpliktigade att inte avslöja eller använda informationen i annat syfte än detta.

Vi delar och lagrar även användningsdata hos tredje part genom cookies (läs stycket ovan).

Varför vi lagrar och behandlar dina personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter är endast tillåten om det finns ett ingånget avtal, samtycke, ifall det är lagstadgat eller om det finns ett berättigat intresse från personuppgiftsansvarig (s k intresseavvägning).

AVTAL
Vissa personuppgifter behandlas av oss för att fullgöra ditt medlemsavtal och erbjuda dig möjlighet att träna på våra gym. För att bli medlem på Fysiken godkänner du vårt medlemsavtal och bekräftar att du tagit del av denna sekretesspolicy.

LAGSTADGAT
Fakturor och betalningshistorik behandlar vi för att följa de lagstadgade krav som ställs på oss i respektive nationell lag.

SAMTYCKE
Vissa personuppgifter får bara sparas och/eller nyttjas om den registrerade har lämnat sitt samtycke.

MARKNADSKOMMUNIKATION
För att Fysiken ska kunna skicka ut relevant information samt ifall du ska ha möjlighet att delta i undersökningar krävs ett samtycke från dig. Detta samtycke kan lämnas vid registreringen, antingen online eller på gymmet.

Om du inte vill motta sådan information kan du när som helst välja att återkalla ditt samtycke på gymmet eller via e-post till: gdpr@fysiken.nu

INTRESSEAVVÄGNING
Viss insamling och behandling av personuppgifter täcks inte av avtal, lagkrav eller samtycke utan dessa täcks in av det som kallas intresseavvägning. Detta är information där intresset av behandling av särskilda uppgifter för antingen Fysiken (den personuppgiftsansvarige), den enskilde medlemmen eller övriga medlemmar väger tyngre än den enskilde medlemmens intresse av skydd mot kränkningar av den personliga integriteten.

Vi använder detta för att:

 • bättre förstå dina behov för att på så viss kontinuerligt kunna förbättra och erbjuda en så bra medlemsupplevelse som möjligt.
 • endast kommunicera relevant information med dig.
 • skapa en trygg och säker träningsmiljö för dig, övriga medlemmar och våra anställda.

Dina rättigheter som medlem

Enligt lagstadgade villkor har du rätt att:

 • Få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig.
 • Begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.
 • Invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning.
 • Ta del av uppgifter som behandlas pga. samtycke och när som helst återkalla lämnat samtycke.
 • Få den personliga information som du själv har uppgett i ett strukturerat, maskinläsbart format (dataportabilitet).

Vill du nyttja dessa rättigheter kan du besöka närmaste gym under bemannade tider och identifiera dig med giltig legitimation

 

 

Dela på Facebook