Regler
Det är på förälderns fulla ansvar att träning utförs enligt Fysikens regler för dessa ändamål och att träningen utförs med säkerhet för barnet och föräldern. Avtal finns att skriva på i receptionen.

  • Träning på gymmen med barn gäller fram till kl:15.00. Det gäller däremot inte under pågående pass i CrossFit-boxen (på Gibraltargatan).
  • Ditt barn måste alltid befinna sig i ett avgränsat område likt en barnvagn eller en babysitter. (Observera att under obemannade tider på Lindholmen kan barnvagn inte tas med in).
  • Om du väljer att ha ditt barn i vagn på någon av våra anläggningar skall vagnens hjul vara rena.
  • Ditt barn måste alltid vara i direkt anslutning till din träning och får inte krypa/gå runt i lokalen.
  • Respektera samtliga medlemmar som befinner sig i din och ditt barns närhet, så att deras träning inte störs.
  • Notera att övriga Ordnings- & Trivselregler för träning på Fysiken (signerat i samband med medlemskap) även gäller.

Rekommendationer
Då musik spelas på samtliga anläggningar rekommenderar Fysiken att ert barn använder hörselskydd.