Alexandra
Instruktör

Alexandra

Min yoga är djup, traditionell och trygg. Min uppgift, som jag ser den är att hjälpa människor att så skonsamt och ödmjukt som möjligt komma närmre sig själva, sitt sanna varande på insidan samt att finna förtroende för yoga som metod att uppnå sin fulla potential som människa och välbefinnande i livet.

Jag har studerat och praktiserat meditation för Buddhistmunk Casimir Amon samt traditionell Hatha- och Ashtanga Yoga för Yogalärare Josef Abadi sedan 2000. Jag har även studerat och praktiserat Buddhistisk Meditation vid Forest Monastery Wat Suan Mokkh, Dharma Hermitage i Thailand under två silent retreats och även undervisat i Hatha Yoga där. Min egenpraktik sedan 20 år har innefattat Meditation, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Yin Yoga, Bikram Yoga och Power Yoga.


Alexandra är instruktör för
Dela på Facebook