Henrik Beyer

Henrik Beyer

Henrik Beyer är hälsovetare, personlig tränare och tränare inom motiverande samtal. Han har arbetat med fysisk aktivitet och motiverande samtal på Statens folkhälsoinstitut och har över 25 års erfarenhet av träning på gym. Henrik är författare av sju tränings- och hälsoböcker och är specialist på mat och motionsvanor som främjar hälsa och förebygger livsstilsrelaterade sjukdomar.

Vill du ha en livsstilsförändring?

  • Är du nybörjare, känner dig osäker på träning på gym och på korrekt träningsteknik?
  • Är du erfaren och tränar hårt men får inte de resultat du eftersträvar?
  • Har du behov av att gå ner i vikt? 
  • Har du svårt att upprätthålla din träningsrutin?
  • Är du i behov av nya träningsrutiner?
  • Har du behov av fysisk aktivitet pga. sjukdom eller skada?
  • Har du fått ett FaR® recept från din läkare?
  • Vill du hitta en hälsofrämjande balans i dina levnadsvanor?
  • Vill du träna i grupp med dina arbetskollegor eller vänner?

Revolutionerar med Hälsobalans
Med erfarenhet av arbetet med fysisk aktivitet på nationell och internationell nivå och med hans långa och breda erfarenhet inom hälsoområdet revolutionerar Henrik Beyer PT-yrket med ’Hälsobalans’. Han erbjuder professionell hälsovägledning som förebygger livsstilsrelaterade sjukdomar och hjälper dig att hitta din hälsobalans genom träning, kostrådgivning och böcker.

Professionell och akademisk bakgrund
Fil.Mag, Fil.Kand i Hälsovetenskap

Henrik är utbildad hälsovetare på Deakin University, James Cook University i Australien och har en magisterexamen i samhällsförändring och social handling och har genomfört forskningsstudier inom levnadsvanor och folkhälsa. Han är även utbildad friskvårdskonsulent, personlig tränare och utbildare inom motiverande samtal. Henrik har bl.a. ett förflutet från Healthy Cities Project, Nautilus, Kristinedals träningscenter och från Statens folkhälsoinstitut samt WHO.

Kontakta Henrik för en kostnadsfri konsultation

Telefon: 0700-244 374
Email: henrik@henrikbeyer.se
Hemsida: www.henrikbeyer.se

Dela på Facebook