Värdegrunder Bollsport

På denna sida kan du läsa om våra värdegrunder på Fysiken vad gäller våra bollsporter. Under varje idrottspass förväntar vi att du som deltagare är med och bidrar till detta.

  • Alla människor, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religiös övertygelse, sexuell läggning, hudfärg ska respekteras och behandlas likvärdigt.

  • Vi accepterar inte en människosyn som medför diskriminering och medvetna kränkningar av medarbetare, kunder eller medlemmar. Kulturell mångfald är en styrka för oss.

  • FAIR PLAY är ett centralt begrepp inom vår verksamhet och något alla skall bidra med. Det innebär att regler följs och efterslängar/tjuvknep inte skall finnas under våra idrottstimmar.

  • Fokus ligger på att ha en rolig stund tillsammans med mycket glädje!

Välkommen att delta på våra bollsportklasser på Fysiken!

 

Dela på Facebook