VI VIDTAR ÅTGÄRDER GÄLLANDE CORONA


Folkhälsomyndigheten uppmuntrar i en rekommendation som du kan läsa här till fortsatt träning då de anser att detta främjar folkhälsan. De skriver därför att gym och andra träningsanläggningar kan fortsätta hålla öppet så länge det görs på ett sätt som minimerar smittorisken.
Vi på Fysiken brinner för friskvård och hälsa och vill inte att våra medlemmar ska behöva begränsa sin möjlighet till träning på grund av rådande oro för Coronaviruset. Självklart följder vi myndighetens rekommendationer gällande viruset. Nedan kan du läsa vilka försiktighetsåtgärder vi har vidtagit och vad du som medlem kan göra.


VAD GÖR VI PÅ FYSIKEN?

 1. Vi har utökat antalet städpass och rengör ytor som många människor vidrör (handtag, kranar och dylikt) ännu mer frekvent.
 2. Vi har satt upp stationer med desinficerade våtservetter i våra gym och gruppträningssalar.  
 3. Vi har gjort följande förändringar i vårt gruppträningsschema: 
  - Vi har tillfälligt dragit ner på antalet bokningsbara platser till samtliga pass.
  - Vi har för närvarande pausat vissa klasser.
 4. Vi håller vår personal väl informerad och uppmanar till att tänka extra på handhygien samt att stanna hemma vid symptom på sjukdom. 


VAD KAN DU SOM MEDLEM GÖRA?

Du är varmt välkommen att fortsätta träna hos oss som vanligt men för allas trygghet och trevnad ber vi dig tänka extra på följande:

 1. Avstå från att besöka våra anläggningar om du känner dig sjuk, då är det ändå ingen bra idé att träna. Är det för sent att avboka ett gruppträningspass? Ingen fara, vi godkänner för tillfället sena avbokningar. 
 2. Var extra noga med att tvätta händerna och torka av maskiner, mattor och annan utrustning.
 3. Träna en lugnare tid. Exempelvis under tidig morgon eller sen kväll är det mycket mindre besökstryck på våra anläggningar än tidig kväll när många kommer direkt från jobb eller skola.